O projektu

Didkaticke.info je vzdělávacím projektem Blond & Brown s. r. o., který si klade za cíl zpřístupňovat didaktické a metodické materiály české pedagogické veřejnosti.

Blond & Brown s. r. o.
se sídlem Praha 1, Křemencova 185/1
IČ 27587916
mail: info@blondbrown.cz
GSM +420 725 660 092

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 117264


by